Dit keer geen tips of adviezen in mijn blog, maar een korte (ietwat technische) uiteenzetting over verschillende vormen van motivatie en aan het einde een aantal vragen aan jou als sollicitant.

Motivatie = energie

Motivatie is energie om in actie te komen. Je hebt intrinsieke (interne) motivatie waarbij de energie vanuit jezelf komt en extrinsieke (externe) motivatie waarbij de energie van buiten jezelf komt. Er zijn veel theorieën over motivatie. Een van de theorieën die mij het meeste aanspreekt is de zelfdetermintatietheorie van de Amerikaanse professoren Edward Deci en Richard Ryan. Binnen deze theorie wordt er een onderscheid gemaakt in 4 verschillende types van extrinsieke motivatie.

Een belangrijke factor is de mate van autonomie die een individu ervaart bij de dingen die hij/zij doet.

  1. De eerste vorm van extrinsieke motivatie is externe regulatie. In dit geval is er sprake van erg weinig autonomie. In het geval van mensen die werkloos zijn, vallen de 4 sollicitaties per maand onder deze vorm van motivatie. Het is opgelegd vanuit het UWV en moet dus gebeuren.
  2. De tweede vorm is geïntrojecteerde regulatie. In dit geval wordt een persoon gemotiveerd omdat hij/zij negatieve gevoelens (zoals schaamte of schuld) wil vermijden of juist positieve gevoelens (zoals trots) wil ervaren. De motivatie lijkt van binnen uit te komen, maar wordt feitelijk gestuurd door verwachtingen en beeldvorming van anderen. Bij iemand die werkloos is en solliciteert, kan deze vorm van motivatie voortkomen uit het willen verminderen van het gevoel van schaamte om zonder werk te zitten of het gevoel willen hebben dat de partner of de kinderen trots op hem/ haar zijn omdat hij/ zij weer werk heeft gevonden.
  3. Als derde vorm van motivatie wordt de geïdentificeerde regulatie onderscheiden. Er is in dit geval al meer sprake van autonomie. De activiteiten worden niet uitgevoerd vanuit de eigen interesse, maar omdat het iets oplevert. De activiteit wordt dus als zinvol ervaren, niet omdat ze zo prettig is, maar omdat ze aansluit bij de persoonlijke doelen (en waarden). Solliciteren is hier een goed voorbeeld van: de meeste mensen vinden het solliciteren op zich niet prettig maar doen het omdat ze een doel willen bereiken: namelijk het vinden van een baan.
  4. Als laatste vorm onderscheiden Deci en Ryan de geïntegreerde regulatie. Deze vorm ligt het dichtste aan tegen intrinsieke motivatie. De activiteiten sluiten volledig aan bij de persoonlijke waarden en doelen. De sollicitant heeft als het ware zelf voor het solliciteren gekozen omdat het aansluit bij zijn/haar persoonlijke doelen, namelijk het vinden van werk. Het gedrag roept bij geïntegreerde regulatie geen interne weerstand op (dat kan soms wel het geval zijn bij geïdentificeerde regulatie).

Samen met intrinsieke motivatie worden de laatste 2 vormen van extrinsieke motivatie gezien als autonome motivatie, aangezien er geen gevoelens van dwang of druk ervaren worden.

Afkomstig uit: De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de
werkvloer. Anja Van den Broeck, Maarten Vansteenkiste, Hans De Witte, Willy Lens en Maarten Andriessen

Wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, dan doe je de dingen omdat je ze echt interessant vindt terwijl je, wanneer je motivatie extrinsiek is, je de dingen doet omdat je iets wilt bereiken. Als mensen intrinsieke motivatie voelen, zijn ze creatiever, beter in staat om problemen op te lossen, boeken ze betere resultaten en voelen ze zich beter.

Solliciteren: energy drain?

Ik denk dat de meeste mensen solliciteren op zich niet echt heel interessant vinden. Ik ken geen mensen die ooit gezegd hebben: ik zeg mijn baan op omdat ik het solliciteren zo ontzettend leuk vind. Je solliciteert om een baan te vinden. Dat is dus een extrinsieke motivatie. En deze bron van energie kan snel uitgeput raken omdat die niet van binnenuit komt.

Waar haal jij de energie vandaan?

Ik ben erg benieuwd hoe sollicitanten hun motivatie om te blijven solliciteren op peil houden. Wat heb jij gedaan om tijdens het zoeken naar een nieuwe baan gemotiveerd te blijven? Hoe houd je het vol om dag in dag uit voor een periode van, zeg maar, negen of twaalf maanden je motivatie hoog te houden? Waar haal jij de energie vandaan om gedurende lange tijd in beweging te blijven en niet stil te vallen en te blijven solliciteren?

Geef je mening!

Deel je ervaringen met ons. Of als sollicitant, of als coach. In mijn volgende blog zal ik ingaan op jullie ervaringen en aangeven hoe wij denken dat je als sollicitant gemotiveerd kan blijven. Je kan me ook mailen: freek.sanders@sbuddy.nl