Wij doen wat jullie beloofd hebben

Zorgen dat de bordjes niet vallen

Het besturen van een organisatie is een complexe aangelegenheid. Constant worden de bordjes als in een chinees circus draaiende gehouden. Je rent van het ene stokje naar de andere. Wij willen graag een bijdrage leveren aan jullie resultaten en een paar van die bordjes voor onze rekening nemen.

Persoonlijke aandacht is de crux

Jullie organisatie wekt expliciete en impliciete verwachtingen. Medewerkers verwachten dat ze geholpen worden op verschillende momenten in hun loopbaan. Ze willen stappen maken in hun carrière, horizontaal of verticaal. Of, als ze vanwege een reorganisatie boventallig worden zullen ze noodgedwongen ander werk moeten vinden, intern of extern. Dat vergt een dubbele focus van het management; het day-to-day management van het team en de individuele zorg voor de boventallige medewerker.

Onze Sollicitatie Buddy’s als verlengstuk van jullie management

Dan is het praktisch om een Sollicitatie Buddy in te schakelen, zodat de individuele doelstellingen zeker gehaald gaan worden. Je kunt aan de hand van onze slimme rapportages de voortgang bij jullie medewerkers maandelijks volgen. Het werkt niet alleen sneller en beter, maar kandidaten ervaren het ook als leuker.