“De kunst van het falen”

Op 8 september aanstaande geeft Arjan van Dam (46, Hilversum) een opleidingsdag bij S-Buddy over het stellen van leerdoelen in plaats van prestatiedoelen. Arjan van Dam is schrijver van het bekende boek “De kunst van het falen” en doet als buitenpromovendus onderzoek naar het effect van doeloriëntaties op welzijn en prestaties van de werkende mens. Daarnaast is Arjan eigenaar van Fidare, een trainings- en adviesbureau dat zich richt op motivatietraining en stressreductie bij werkenden.

Arjan_van_Dam 400x400

Bij S-Buddy hebben we gekozen om te werken met leerdoelen voor werkzoekenden of boventalligen die we begeleiden. We hebben ons o.a. door het werk en onderzoek van Arjan laten inspireren en we geloven dat S-Buddy hierdoor ook zo succesvol is. Genoeg reden voor een interview om net even wat meer te weten te komen.

Hoe ben jij ooit op het idee gekomen hier zo diep in te duiken?

Ik werkte in 2006 als stafmedewerker bij Agens, een reïntegratiebedrijf. Er werd mij gevraagd een wat oudere studente te begeleiden bij haar onderzoek voor haar studie, wat zij graag bij Agens wilde doen. Dat was Gera Noordzij en haar onderzoek ging over het effect van leerdoelen versus prestatiedoelen.

Gera Noordzij, een bekende naam inmiddels. Hoe is dat gelopen?

Gera organiseerde 3 workshops voor 3 verschillende groepen reïntegranten. Een leerdoel workshop, een prestatiedoel workshop en een controle groep. Later bleek dat van de groep uit de leerdoel workshop 33% was gereïntegreerd in een nieuwe baan en van de andere 2 groepen was dat slechts 9 en 10%. Een opvallend groot verschil wat mij verraste en aan het denken zette.

Is hieruit uiteindelijk ook het idee voor jouw boek ontstaan?

Klopt. Dit onderzoek deed Gera in 2006 en in 2009 heb ik “De kunst van het falen” geschreven en ben ik met mijn bureau Fidare begonnen.

8 september geef je over dit onderwerp een training aan onze klanten. Hoe gaat dat er uit zien?

Het wordt een mix van theorie en oefeningen, zodat mensen werkelijk het verschil kunnen ervaren tussen de verschillende doeloriëntaties. Bovendien gaan we oefenen met het stellen van leerdoelen, wat gemakkelijker lijkt dan het is.

Wil je nog wat kwijt aan onze lezers?

Vaak zie je dat bedrijven enthousiast starten met het stellen van leerdoelen, maar dat wanneer het wat minder gaat er direct weer op cijfers wordt gestuurd in plaats van op leren. Dat werkt averechts en herstellen is dan moeilijk. Je moet het dak repareren als het droog is!

Heb je ook interesse om deel te nemen aan de training ‘leerdoelen stellen’ op 8 september van Arjan van Dam, mail dan naar: info@sbuddy.nl.