Werken aan een gezamenlijk doel

Door de mogelijkheid die de overheid aan de werkgevers biedt is het een kleine stap om de werknemers een loopbaanprogramma aan te bieden. Frans Dolieslager, career counseler bij Vattenfall, vertelt waarom Vattenfall een 45+ loopbaantraject zo belangrijk vindt.

“Dit programma geeft medewerkers inzicht in hun competenties en loopbaanmogelijkheden. In de huidige arbeidsmarkt is het steeds meer van belang dat een medewerker actief sturing geeft aan de eigen loopbaan, daarin zelfstandige keuzes maakt en concrete stappen zet. Wij begrijpen heel goed dat ook de oudere collega op zijn/haar eigen manier wil werken aan een duurzame inzetbaarheid. Het gezamenlijke doel hierbij is, nu en in de toekomst inzetbaar blijven, waardoor je met plezier en succes kunt werken.”

De inhoud van het programma bepaalt de medewerker samen met het bureau, dat kan gaan over antwoorden krijgen op persoonlijke vraagstukken met betrekking tot een loopbaan. Maar het kan ook zijn dat het bureau bijvoorbeeld de medewerker een digitale test laat doen gevolgd door een aantal gesprekken. In beide gevallen leiden de gesprekken tot een persoonlijke analyse. “Van deelnemers krijgen we over het algemeen positieve feedback,” vervolgt Dolieslager. “Vooral wat betreft de coaching in het programma. Dit gebeurt op een heel ongedwongen manier en er wordt vooral gekeken naar de competenties en mogelijkheden van de deelnemers. Ook laat het programma duidelijk zien wat de kwaliteiten van de kandidaten zijn.”

Vattenfall en C-Buddy hebben al sinds 2011 een partnership en dat maakt dat de samenwerking ook in dit programma goed en soepel verloopt. “Wat wij erg op prijs stellen is het persoonlijke contact en de terugkoppeling die C-Buddy geeft. Niet inhoudelijk wat de gesprekken betreft natuurlijk, want de privacy van de medewerker is gewaarborgd, maar ze houden ons op de hoogte van het aantal gesprekken en de voortgang hiervan.”

Blik op de toekomst

Volgens Dolieslager krijgen medewerkers een nieuwe blik op hun toekomst en is dat de belangrijkste opbrengst van het programma: “Ze gaan actief nadenken over hoe zij werkend hun pensioengerechtigde leeftijd met plezier kunnen bereiken en uitval voorkomen kan worden. Hierdoor kunnen zij hun talenten en capaciteiten maximaal inzetten.”