Wie gaat solliciteren, krijgt te maken met afwijzingen. Er zijn immers veel meer sollicitanten dan dat er vacatures zijn. Het is dus belangrijk dat je leert om te gaan met tegenslag. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman kan je daar misschien bij helpen. Zijn onderzoek laat zien dat mensen die een tegenslag zien als permanent en alom aanwezig, en die geloven dat de negatieve omstandigheden zullen voortduren, dat de oorzaak universeel is en dat zij schuldig zijn aan de tegenslag, zich depressief kunnen gaan voelen; wat louter een tegenslag is, wordt op die manier rampzalig (Pink 2012).

Daarom is het goed om de verklaring die je als sollicitant geeft voor de tegenslag die je voelt na een afwijzing effectief om te vormen. Dit kan je doen door jezelf de volgende drie vragen te stellen en deze dan met ‘nee’ te beantwoorden:

1 Is het permanent?

Je zou deze vraag als volgt met nee kunnen beantwoorden:

  • ‘Nee, dit is niet permanent want ik heb weer een sollicitatie-ervaring opgedaan waardoor ik beter leer solliciteren en waardoor de kans dat ik een baan vind groter is geworden.’

2 Is het overal zo?

  • ‘Nee, want er zijn nog andere organisaties waar ik kan solliciteren. En bij nader inzien heb ik geleerd dat een hele grote organisatie toch niet helemaal aansluit bij mijn wensen.’
  • ‘Nee, er was gewoon geen klik tussen de recruiter en mij. Dat kan gebeuren. De volgende keer kan er zomaar wel een klik zijn. En nu ik erover nadenk… ik had wel wat vriendelijker binnen mogen komen.’

3 Is het persoonlijk?

  • ‘Nee, ik was een goede kandidaat maar zij vonden dat ik niet helemaal paste in deze functie.’
  • ‘Nee, ik was een goede kandidaat, maar er was een andere kandidaat die nog beter paste.’
  • ‘Nee, maar ik had wel een sterker gesprek kunnen voeren door me nog iets beter voor te bereiden.’

Een goede evaluatie is dan weer het startpunt voor een verdere aanscherping van alle stappen van het sollicitatieproces. Zo ga je van feedback naar feed forward. Terugkijken wordt dan vooruitkijken, en zo wordt leren solliciteren effectief en inspirerend.