Een half woord moet genoeg zijn

Er voor iemand zijn, altijd

De bedrijfscultuur van Sollicitatie Buddy kenmerkt zich door sterke onderlinge relaties, betrokkenheid bij elkaar en samen aansprekende resultaten boeken. Dat geven onze kandidaten ons ook terug als ze hun Sollicitatie Buddy traject evalueren. Wij denken ook dat robuuste relaties de basis vormen van een succesvolle samenwerking. Die elementen zie je ook terug in de manier waarop wij met elkaar omgaan. We hebben een informele manier van werken. Tijd en plaats zijn niet van belang, maar het er voor elkaar zijn op het moment dat iemand dat echt nodig heeft is cruciaal voor ons.

Ons ‘snap’ vermogen is groot

Zo gaan wij ook de dienstverlening met onze klanten aan. Onze business gaat uit van een simultane belangenbehartiging; immers met het dienen van onze kandidaten dragen we ook bij aan de bedrijfsdoelstellingen van onze opdrachtgevers. Met jullie als opdrachtgever streven naar een soortgelijke samenwerkingsrelatie; persoonlijk, betrokken en resultaatgericht. En als we dat bereikt hebben werken we efficiënt, doeltreffend en inspirerend naar elkaar. Ja, dan is een half woord genoeg.