Bankieren met een menselijke maat

De Volksbank faciliteert 45+ loopbaanadvies voor werknemers

Na een succesvolle pilot gaat de Volksbank het stimuleren van loopbaancoaching onder haar 45+ medewerkers verder uitbreiden. Zij doet dit samen met Carrière Buddy. Tijdens inspirerende bijeenkomsten wordt stil gestaan bij het belang van (duurzame) inzetbaarheid en ontvangen zij informatie over het individueel ontwikkeladviestraject. Hans Oomen, Adviseur Employability bij de Volksbank, vertelt waarom het voor de bank zo belangrijk is.

“Bij de Volksbank bankieren we met de menselijke maat. Dat betekent dat we vooral oprecht de belangen van onze klanten vooropstellen. We kiezen ervoor om duurzaamheid als uitgangspunt te nemen voor de toekomst. Voor ons personeel betekent dit onder meer dat we op een verantwoorde manier met eigen medewerkers omgaan. Ons personeel is divers van samenstelling. Wij begrijpen dan ook dat iedere collega -ongeacht zijn of haar leeftijd- op z’n eigen manier wil werken aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Het gezamenlijke doel hierbij is, nu en in de toekomst inzetbaar blijven.

Collectieve kick-off bijeenkomst

Het subsidiebudget dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld is bedoeld voor de individuele medewerker van 45 jaar of ouder. Hans legt uit hoe de Volksbank hierin faciliteert. “Wat wij doen is eerst een collectieve bijeenkomst organiseren, de kick-off, waarin een groep mensen of een afdeling bij elkaar komt. Wij zorgen voor de locatie en de tijd, zodat de werknemer even loskomt van zijn eigen werkplek. Tijdens deze groepsbijeenkomst vindt er uitleg over de aanpak plaats en gaan de deelnemers met elkaar over het onderwerp in gesprek. De coaches van C-Buddy creëren een sfeer van veiligheid waardoor de deelnemers vrijelijk informatie gaan delen en zich open stellen.”

“Door deze collectieve start voelen medewerkers zich er niet alleen in staan. Ze maken deel uit van een groter geheel. Bij de Volksbank werken ruim 3600 man daarvan zijn er ongeveer 1400 die in de 45+ groep vallen. En wat ik heel stoer vind om te melden, is dat in de pilot meer dan 70 procent van de personen die in aanmerking kwamen, hiervan gebruik heeft gemaakt.”

Individuele trajecten

Na de kick-off volgen individuele trajecten met een Carrière Buddy. Met de uitkomst van de sessies heeft de deelnemer zelf munitie in handen om in gesprek te gaan met de leidinggevende en te bespreken hoe hij of zij hier vervolg aan wil geven. Hans vertelt hoe dit in zijn werk gaat: “Wij hebben een methodiek van planning en ontwikkeling, die hier naadloos op aansluit en dat maakt het juist zo krachtig. Dan zijn er aanknopingsmomenten om te zeggen ‘oké, ga je ook de volgende stap zetten?’. En daarin faciliteert de Volksbank dan weer door ontwikkelbudget beschikbaar te maken. Heel belangrijk hierbij is: het blijft een initiatief van de medewerker zelf om aan te geven of ze hierover in gesprek willen met hun leidinggevende.”

De Volksbank heeft besloten het traject met C-Buddy te continueren. Binnen anderhalve dag was de open inschrijving volledig gevuld en zijn er extra bijeenkomsten gepland. “Dat stemt mij positief. Ook omdat ik weet dat de overheid in een voorbereidende fase zit voor nog een andere subsidieregeling. Een zogenaamde ‘stap subsidie’, waarbij medewerkers op een vergelijkbare manier als het 45+ traject een beroep kunnen doen op bedragen tussen de 1000 en 2000 euro voor ontwikkeldoeleinden.”

Tot slot vertelt Hans dat hij zelf ook een gesprek met een Carrière Buddy heeft gehad. “Ik zit nou misschien al 10 jaar in het vak van loopbaanbegeleiding en het begeleiden van mensen van werk naar werk. Ook ik heb in het gesprek met C-Buddy eyeopeners gehad, waar ik heel dankbaar gebruik van kan maken. Wat voor mij een belangrijk inzicht is, is dat ik iemand ben die creatieve ideeën heeft en die vernieuwingen en veranderingen ziet. Daar ligt mijn kracht. En voor mij is de kunst om mensen om me heen te vergaren die vooral in de timing van al die veranderingen en vernieuwingen een beter ontwikkeld gevoel hebben.” Mooi dat dit inzicht tot stand kon komen met de hulp van Carrière Buddy en de mogelijkheid van het ontwikkeladviestraject.